Ssaki medyczne 

Wymagania jakie powinny spełniać elektryczne ssaki medyczne określa norma PN-EN ISO 10079-1 - Medyczne urządzenia odsysające.
Część 1. Urządzenia odsysające zasilane elektrycznie. Wymagania bezpieczeństwa.
W poszczególnych zastosowaniach nie zawsze duża wydajność jest korzystna. Niejednokrotnie zbyt duża wydajność pompy i związana z tym dynamika ssania może mieć negatywny wpływ na proces odsysania. Dynamika ssania ssaka medycznego zależy od parametrów pompy, pojemności zbiorników zbiorczych oraz długości i średnicy węży ssących.

Norma PN-EN ISO 10079-1 określa pojemności naczyń zbiorczych, dla poszczególnych zastosowań umożliwiające maksymalne wykorzystanie parametrów ssaka.

Duże pojemności naczyń zbiorczych są wymagane sporadycznie. Jeżeli tego nie wymaga sytuacja zalecamy stosowanie pojemników o zalecanych pojemnościach, co wpływa korzystnie na dynamikę odsysania. Gdy wymagane jest szybkie odessanie większej ilości płynu polecamy stosować pojemniki zbiorcze o większej pojemności. Jednak wówczas spadnie jego dynamika. Należy jednak zaznaczyć, że szybkość odessania jednorazowo większej ilości płynów zależy od wydajności ssaka jedynie w ciągu pierwszych sekund w których podciśnienie osiągnie wartość ~0,04MPa. Dalsza szybkość przepływu limitowana jest głównie średnicą i długością węża ssącego.

Wpływ węża ssącego na parametry ssaka medycznego określa norma PN-EN ISO 10079-1.

Dla każdego systemu zalecamy stosowanie węży ssących jak najkrótszych i o jak największej średnicy. Duża dynamika w wielu przypadkach zwiększa ryzyko gwałtownego przyssania się końcówki ssącej do odsysanych narządów co w połączeniu z chwilą nieuwagi może doprowadzić do niezamierzonego ich uszkodzenia. W przypadku wymaganej dużej dynamiki i dużej pojemności naczyń zalecamy stosowanie ssaków o dużych wydatkach, węże krótkie i o jak największej średnicy oraz pojemniki zbiorcze o jak najmniejszej pojemności. W większości przypadków bardziej uniwersalnym okaże się ssak o średniej wydajności w którym dynamika ssania regulowana jest pojemnością zbiornika zbiorczego.


Pompy laboratoryjne

Pompy nie wymagają konserwacji, poza utrzymaniem w czystości i dobrym stanie technicznym.
W celu zwiększenia niezawodności zalecamy stosowanie na wejściu dodatkowego filtra np. w postaci filtra paliwowego do samochodu.
Używając pompę do pracy próżniowej z cieczami, np. przy filtracji cieczy, należy przed pompę, w układ ssący, włączyć w szereg naczynie kontrolne, będące pułapką dla cieczy, aby nie dopuścić do zassania cieczy do pompy.
Aby uzyskać większą efektywność odparowywania zalecamy umieszczenie naczynia kontrolnego w suchym lodzie.
Sam wyrób nie wytwarza szkodliwych ani wybuchowych gazów. Podczas procesu odsysania mogą pojawić się jednak gazy szkodliwe lub wybuchowe z pozostałej części stanowiska, w skład którego wchodzi pompa. W takim przypadku należy bezwzględnie podłączyć do króćca wylotowego pompy wąż odprowadzający gazy w bezpieczne miejsce.


Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma
Sprawdź naszą rzetelność na
https://www.rzetelnafirma.pl/Z5B1P5ZU