Nasze ssaki wyposażamy w systemy wielorazowego użytku, jak i w systemy jednorazowe firm VacSax i Serres. Na życzenie ssaki na wózku dostosowujemy do innych systemów jednorazowych. Nasze nasze ssaki przenośne dostosowujemy do systemów jednorazowych. Prowadzimy sprzedaż wózków, pojemników, węży, filtrów i materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do pracy ssaków.


Systemy jednorazowe


Konstrukcja ssaków na wózku umożliwia łatwe dostosowanie ssaków do wyposażenia jednorazowego. Ssaki zawierają kanistry (zwane również pojemnikami i kontenerami), w których umieszczane są wkłady jednorazowe (zwane również workami jednorazowego użytku). Wkłady posiadają pokrywy zawierające (od strony podłączenia do próżni) specjalny filtr hydrofobowy, który odcina ssanie po kontakcie z odsysanym płynem, pełniąc funkcję filtra i zaworu odcinającego zabezpieczającego źródło ssania przed zalaniem.

Jeżeli ssak współpracuje z wyposażeniem jednorazowym należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta wyposażenia zawartych w ulotkach i instrukcjach dotyczących danego wyposażenia.
Kanistry (pojemniki, kontenery) są wyposażeniem wielokrotnego użytku i mogą być poddawane dezynfekcji w temp. do 121'C.
Wkłady (worki) są wyposażeniem jednorazowego użytku i po wykorzystaniu należy je poddać utylizacji.

System VacSax

Systemy jednorazowe renomowanego producenta - angielskiej firmy VacSax
Pojemniki w rozmiarach 1,2 i 3 litry.
Prowadzimy sprzedaż jednorazowych wkładów i akcesoriów
do systemu VacSax.System Serres

System pojemników z jednorazowymi wkładami fińskiego producenta - firmy Serres.

Pojemniki w rozmiarach 1, 2 i 3 litry. Prowadzimy sprzedaż jednorazowych wkładów i akcesoriów do systemu Serres.Instalacja systemu jednorazowego


Aby przystosować nasz ssak na wózku do współpracy z zestawem jednorazowym należy:
- Zamocować na listwie ssaka mocownik kanistra dla danego przyjętego systemu.
- Umocować kanister w uchwycie mocownika.
- Umieścić w kanistrze wkład i docisnąć do kanistra.
- Tak zmontowany zestaw należy podłączyć do źródła próżni ssaka i dołączyć do niego wąż ssący pacjenta (zgodnie z zaleceniami producenta).
Ssak jest gotowy do pracy.

Poszczególne systemy różnią się rozwiązaniami konstrukcyjnymi dlatego należy stosować się do zaleceń producenta posiadanego zestawu.


Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma
Sprawdź naszą rzetelność na
https://www.rzetelnafirma.pl/Z5B1P5ZU